Dostępne kursy

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
Szkolenie takie powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy od daty zatrudnienia. 
Kolejne szkolenie przed upływem 5 lat od ostatniego szkolenia BHP okresowego.

To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pracujących na stanowiskach pracy zaliczanych do grupy administracyjno-biurowej. Szkolenie przeprowadzane jest w cyklach co 6 lat.